apren

Estem immersos en el que es coneix com un sistema econòmic lineal on traiem recursos de la natura, fabriquem productes, els consumim i els llencem. És un sistema dissenyat per maximitzar la producció i el consum, no per reciclar i mantenir el valor dels productes. Aquest sistema només té sentit en un món amb recursos infinits.
Existeix una oportunitat de re-pensar i re-dissenyar la manera en la que fem les coses per conservar i millorar el capital natural, si pensem que estem gestionant una quantitat finita d’existències i uns fluxos renovables.
Una oportunitat que ens dóna l’ECONOMIA CIRCULAR.

fulleto2

L’ECONOMIA CIRCULAR és un model econòmic de producció i consum on els materials, productes i serveis són dissenyats per a durar i tornar a entrar en la cadena de valor industrial un cop ja no es poden fer servir, tot eliminant tòxics i usant energies renovables: una economia regenerativa per disseny.

A l’EMPRESA, l’Economia Circular l’apropa a nous models de negoci i a sistemes de producció amb els que generar estalvi en la compra de materials o la gestió de residus, arribar a nous mercats, millorar les relacions amb clients, proveïdors i cobrir els riscos dels subministraments.

fulleto4QUÈ POT FER L’EMPRESA?
1. Involucrar als clients i proveïdors en la cadena de producció empresarial.
2. Dissenyar per a reciclar, recuperar el valor dels materials i productes.
3. Transformar productes en serveis.
4. Donar-li una segona vida als productes: apostar per negocis per reparar, actualitzar, re-manufacturar. 5. Innovar en reciclatge i recuperació dels materials: reciclatge 2.0.
6. Potenciar la col·laboració empresarial per arribar a ser mes eficient: simbiosi industrial, consum col·laboratiu.

A la CIUTADANIA, l’Economia Circular li obre l’oportunitat de consumir de manera més sostenible, incorporant canvis en els hàbits de consum i fent una compra responsable de productes. Un nou model que comporta una millora en el benestar i la qualitat de vida, així com assumir responsabilitats en la reducció dels impactes en el medi ambient.

QUÈ POT FER LA CIUTADANIA?

  1. Comprar amb responsabilitat, valorant la necessitat, possibilitats de reutilització o reparació, certificació ecològica…
  2. Cercar productes “ecodissenyats”, pensats per ser sostenibles en la producció, l’ús i el final de vida.
  3. Fer compra local o de proximitat.
  4. Prioritzar l’accés a productes o serveis a través del lloguer o economia col·laborativa, enlloc de la compra
  5. Allargar el temps de vida dels productes: fent reparacions, trobant altres usos, cedint o venent a altres persones…
  6. Reduir la generació de residus i reciclar de manera conscient i responsable.