Aprèn

apren

Estem immersos en el que es coneix com un sistema econòmic lineal on traiem recursos de la natura, fabriquem productes, els consumim i els llencem. És un sistema dissenyat per maximitzar la producció i el consum, no per reciclar i mantenir el valor dels productes. Aquest sistema només té sentit en un món amb recursos infinits.
Existeix una oportunitat de re-pensar i re-dissenyar la manera en la que fem les coses per conservar i millorar el capital natural, si pensem que estem gestionant una quantitat finita d’existències i uns fluxos renovables.
Una oportunitat que ens dóna l’ECONOMIA CIRCULAR.

fulleto2

L’ECONOMIA CIRCULAR és un model econòmic de producció i consum on els materials, productes i serveis són dissenyats per a durar i tornar a entrar en la cadena de valor industrial un cop ja no es poden fer servir, tot eliminant tòxics i usant energies renovables: una economia regenerativa per disseny.

L’ECONOMIA CIRCULAR ajuda a les empreses a reduir costos en la compra de materials, a arribar a nous mercats, a millorar les relacions amb clients i proveïdors i a cobrir els riscos dels subministraments.

fulleto4QUÈ POT FER L’EMPRESA?
1. Involucrar als clients
i proveïdors en la cadena
de producció empresarial.
2. Dissenyar per a reciclar,
recuperar el valor dels
materials i productes.
3. Transformar productes
en serveis.
4. Donar-li una segona
vida als productes: apostar
per negocis per reparar,
actualitzar, remanufacturar.
5. Innovar en reciclatge
i recuperació dels materials: reciclatge 2.0.
6. Potenciar la col·laboració
empresarial per arribar
a ser mes eficient:
simbiosi industrial, consum col·laboratiu.