Notícies

Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric

El DOGC amb data 13 de juliol ha publicat la convocatòria d’ajuts per a la instal·lació de 22 estacions de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics que s’afegiran als més de 60 ja existents. Amb una dotació total de 864.750€.

La convocatòria està adreçada als ajuntaments i a corporacions municipals i forma part del Pla estratègic pel desplegament d’infrastructura de recàrrega pel vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC). L’objectiu del pla és que l’any 2020 es garanteixi la recàrrega de la bateria en menys de 30 minuts als emplaçaments separats per un màxim de 40 quilòmetres.

Beneficiaris: Corporacions locals i altres ens dependents de corporacions locals

Termini de presentació: 20 de setembre 2018

Import ajut: Ajut del 100% fins a un màxim de 40.000 euros per les despeses subvencionables per estació de recàrrega ràpida de 50kW amb un sistema de pagament físic o integrat amb la gestió del servei.

Més informació i tràmits:  http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-installacio-dinfraestructures-de-recarrega-per-al-vehicle-electric-2018/#bloc3

Oberta la convocatòria dels ajuts Nuclis d’R+D en economia circular (àmbit dels residus)

El DOGC amb data 23 de juliol ha publicat la convocatòria dels ajuts Nuclis d’R+D en economia circular (àmbit dels residus) per a empreses que tinguin com a mínim un centre de treball a Catalunya i amb una dotació total de 600.000€.

Els Nuclis d’R+D en projectes d’economia circular donen suport a la realització de projectes de recerca i desenvolupament amb un R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes, dins de l’àmbit de l’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus.

A qui va dirigit:

Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg).

No poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els agents del sistema d’R+D+I que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d’estar acreditada a la memòria del mateix.

No podran ser beneficiaris les empreses amb ànim de lucre l’accionariat del les quals pertanyi en més d’un 25% a agents del sistema d’R+D+I.

Termini de presentació: fins el 28 de setembre de 2018

Quins projectes es subvencionen:

Els projectes han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, en un d’aquests 3 àmbits:

-Recuperació de recursos, o de recursos amb major valor afegit a partir de residus procedents de processos de tercers (portes enfora)

– Recuperació de recursos, o de recursos amb major valor afegit a partir de residus de processos propis (portes endins)

– Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Característiques del projecte:

Els projectes es poden presentar de forma individual o de forma col·laborativa entre almenys dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Les agrupacions d’empreses hauran d’estar regulades per un acord d’agrupació, el pressupost mínim del projecte serà de 200.000 Euros per als projectes presentats de forma individual i de 500.000 Euros per als projectes presentats de forma col.laborativa

L’ajut màxim per projecte serà de 125.000 Euros per als projectes individuals i de 300.000 Euros per als projectes col.laboratius.

Més informació en l’enllaç: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/NUCLIS-DE-RECERCA-INDUSTRIAL-I-DESENVOLUPAMENT-EXPERIMENTAL-2018.-Nuclis-RD-Economia-Circular-ambit-dels-residus.

Sessió informativa sobre Ajuts Nuclis d’R+D per a projectes d’economia circular en l’àmbit dels residus

El 13 de juliol es van fer públic l’Ordre de Bases d’Ajut d’R+D per a projectes d’economia circular en l’àmbit dels residus destinats a PIMES i Grans Empreses amb activitat d’R+D.

Els Nuclis d’R+D en projectes d’economia circular donen suport a la realització de projectes de recerca i desenvolupament, que realitzin empreses amb seu productiva a Catalunya, amb un pressupost mínim de 200.000 euros (individual) i 500.000 euros (col·laboratius) i dins de l’àmbit de l’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Per a conèixer les característiques d’aquesta convocatòria tindrà lloc una sessió informativa:

Localització:
Departament de Territori i Sostenibilitat
Av. Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona

 

A qui va dirigida:

A pimes o grans empreses amb activitat d’R+D i més d’un any de vida, que contemplin el cicle dels recursos i plantegin un model basat en reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents, davant la utilització de matèries primes.

Quins projectes es poden subvencionar:

Els projectes subvencionables mitjançant aquesta línia d’ajuts han d’estar especialment relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, en un d’aquests tres àmbits:

  • Recuperació de recursos, o de recursos amb major valor afegit a partir de residus procedents de processos de tercers.
  • Recuperació de recursos, o de recursos amb major valor afegit a partir de residus de processos propis.
  • Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Més informació i inscripcions: http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2018/07/20/1072381/ajuts-nuclis-d-rd-per-a-projectes-d-economia-circular-en-l-ambit-dels-residus