Coneix

coneixp

Projecte d’economia circular per a LES EMPRESES
INDUSTRIALS DE TERRASSA.

L’Ajuntament de Terrassa organitza i coordina un programa d’assessorament gratuït i la realització de cinc projectes d’economia circular (escollits per les empreses participants en el projecte), amb la finalitat de reduir costos, aprofitar al màxim els recursos disponibles i facilitar la interacció entre elles. Els projectes sorgits fan referència a col·laboracions respecte a informació, formació, gestions de serveis, espais, tractament de residus i compra agregada d’energia.
Les accions s’emmarquen dins el Projecte Estratègic d’Economia Circular i Simbiosi Industrial de Terrassa per tal de fomentar la competitivitat i reduir l’impacte ambiental de la indústria terrassenca.

Projecte de simbiosi industrial a BARBERÀ DEL VALLÈS,
SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS.

Iniciat al 2014 pels ajuntaments de Barberà del Vallès i Sabadell, amb la incorporació de Sant Quirze del Vallès al 2016, aquest projecte pretén realitzar prospeccions empresarials per cercar oportunitats de simbiosi industrial entre les empreses, així com assessorament tècnic especialitzat.
L’administració assoleix una participació directa i col·laborativa amb les empreses, a través de tallers i trobades entre els diferents agents, potenciant el paper de les associacions empresarials dels municipis.

que-fan-empreses

ricohEstratègia de negoci “circular”: REMANUFACTURA. L’empresa de fotocopiadores RICOH recupera les seves màquines velles de renting, les desmunta en instal·lacions especialment creades per això recuperant els components reutilitzables que condiciona per tornar a usar-los en noves màquines que venen amb les mateixes garanties que les noves però un 20% més barates. D’aquesta manera s’han fidelitzat clients i s’han aconseguit de nous atrets pel valor ambiental afegit.

logo_axm_esEstratègia de negoci “circular”: SERVEI X PRODUCTE. Aquesta empresa de la Mútua de Terrassa, ofereix un servei integral de teixits quirúrgics reutilitzables; entrega el producte i després el recull i prepara per a la seva reutilització.
Per garantir la reutilització, s’ofereix el producte com un servei amb la qual cosa es facilita, a més, la traçabilitat del producte necessari per temes de seguretat i de garantia.

provitalEstratègia de negoci “circular”: EFICIÈNCIA EN L’ÚS DELS RECURSOS.
ProvitalGroup és un proveïdor de principis actius d’origen vegetal per a les indústries de cosmètica, veterinària i de detergents. Desenvolupen productes sostenibles, ecològics, practiquen compra responsable
a preu just, utilitzen disolvents i conservants sostenibles, proporcionen informació toxicològica detallada i posen al mercat productes eco-certificats. Han posat darrerament en marxa processos de millora ambiental aconseguint estalvis econòmics importants i millores en la sostenibilitat global dels processos productius, incloent-hi la valorització dels seus residus.

Font: Laboratori d’Ecoinnovació