Informe Mapeig d’Economia Circular al Vallès Occidental

INFORME MAPEIG D’ECONOMIA CIRCULAR AL VALLÈS OCCIDENTAL


El Consell Comarcal elabora un document per registrar experiències d’economia circular a la comarca en el marc de la iniciativa “Mapeig d’Economia Circular al Vallès Occidental”

El Consell Comarcal ha treballat en l’elaboració d’un informe a partir de la informació generada a la jornada “Mapeig d’Economia Circular del Vallès Occidental”, que va tenir lloc el passat mes de febrer en el marc de la Circular Economy Mapping Week. Aquest document registra les 53 experiències presentades, 49 d’aquestes desenvolupades en 14 municipis del Vallès Occidental, per donar a conèixer les pràctiques d’economia circular de la comarca i promoure noves experiències que facilitin la construcció del Vallès Circular.

L’informe s’ha elaborat amb l’objectiu de donar a conèixer les pràctiques d’economia circular a la comarca i promoure noves experiències que facilitin la construcció del Vallès Circular, així com la transició cap a un model econòmic més sostenible amb capacitat per reduir l’impacte en el medi ambient i millorar les condicions de vida del territori i la ciutadania.

Ha estat possible gràcies a la participació de professionals procedents d’empreses, administracions, organitzacions empresarials o entitats sense ànim de lucre que, en el marc d’un espai de col·laboració, van compartir coneixements sobre diferents pràctiques. La majoria de les experiències estan impulsades per administracions públiques i centres de recerca.

Pel que fa els sectors d’activitat, s’han presentat iniciatives de l’àmbit de l’alimentació, construcció, tèxtil, sanitari, maquinària o farmacèutic entre d’altres. Les 53 experiències que es recullen al document s’agrupen en diferents categories d’estratègia circular: residu com a recurs (21), recursos (4), disseny (10), allargar la vida dels productes (4), model de negoci (9) i altres (5).

 “Mapeig d’Economia Circular del Vallès Occidental

La jornada va tenir lloc el passat 8 de febrer a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental on hi van participar una cinquantena de persones, la majoria representants d’entitats involucrades en la promoció de l’economia circular a la comarca.

La sessió va estar impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental juntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Leitat Technological Center i el Parc de Recerca de la UAB, per posar en valor i fer visibles les activitats d’economia circular a la comarca i reforçar el posicionament del Vallès Occidental com a territori de referència en l’impuls de la circularitat.

Aquesta jornada es va desenvolupar en el marc de la Circular Economy Mapping Week, una iniciativa a nivell mundial promoguda pel Circular Economy Club (CEC), que va tenir lloc de forma simultània en 48 ciutats del món com ara Amsterdam, New York, Buenos Aires, Londres  o Munich, entre el 5 i l’11 de febrer de 2018. L’objectiu de la iniciativa consisteix en reunir un gran número d’experiències en economia circular que podran ser accessibles properament en un directori obert al portal del CEC que serveixi com a referència mundial.

 

Premi Medi Ambient 2018

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha convocat el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2018 a projectes de recerca, desenvolupament i innovació, a iniciatives i a trajectòries de protecció i millora del medi ambient i se centra enguany en la temàtica de l’economia circular.

Es convoca en les tres modalitats següents que es premiaran amb un diploma acreditatiu i a la dotació que s’indica a continuació:

  1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental: projectes d’economia circular que estan en fase preliminar de recerca, per tant, encara no s’ha posat a l’abast de la societat ni de la comunitat científica. Dotació amb un import econòmic de 10.000 euros.
  2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient: projectes coherents amb els principis de l’economia circular que ja estan en funcionament i dels quals es pot demostrar el seu impacte social, ambiental, científic i econòmic. Dotació amb un import econòmic de 10.000 euros.
  3. Trajectòries de protecció i millora del medi ambient: es preveu atorgable en qualsevol àmbit temàtic d’actuació. Dotació amb un import econòmic de 8.000 euros.

Poden optar al Premi persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que tinguin projectes, iniciatives i trajectòries en les modalitats previstes, quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

En aquesta edició, el procediment de presentació de candidatures ha variat en funció de qui proposa la candidatura:

  • Si qui proposa és una persona jurídica: Ha de presentar la candidatura per via telemàtica. En el cas que la persona jurídica sigui un ens local: la presentació de les candidatures han de ser formalitzades pel/per la representant legal i s’han de presentar a través del portal EACAT.
  • Si qui proposa és una persona física: Podrà escollir el mitjà de tramitació de la sol·licitud: telemàtic o presencial.

La data límit de presentació de candidatures és el 2 de maig de 2018.

El Premi es lliurarà als guanyadors en un acte públic que es farà el proper 5 de juny en motiu de la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient.

Trobareu més informació al web: www.gencat.cat/territori/premismediambient

Podeu adreçar les vostres consultes a: sea.tes@gencat.cat

 

#PremiMA

Pla de Treball 2018 del Vallès Circular

Dilluns 12 de març es va celebrar al Consell Comarcal del Vallès Occidental una sessió de treball per definir propostes i prioritats d’actuació del Vallès Circular per al 2018, que va compta amb representants de les  entitats signatàries de l’Acord Vallès Circular.

En una primera part de la sessió les persones  participants van presentar les actuacions de suport a l’Economia Circular en marxa o previstes per a l’any 2018.

En una segona part, es va fer un treball col·laboratiu per identificar reptes i barreres i avançar en la generació de propostes per concretar el Pla de treball Vallès Circular’18.

Es va debatre al voltant de 5 eixos, entorn els quals es definirà el Pla de treball: sensibilització i promoció, suport en la implementació en el teixit productiu i PAEs, promoció de nous models de consum en administració pública i en la ciutadania, l’emprenedoria i ocupació entorn l’economia circular i, per últim, el treball en xarxa.

 

 

 

 

 

La sessió va permetre alhora l’establiment de contactes i sinergies entre les entitats assistents, facilitant l’intercanvi d’informacions i interessos que recolzen el treball en xarxa de futurs projectes, un element clau per avançar conjuntament cap a un nou model econòmic més competitiu i sostenible i que millori la qualitat de vida en la comarca.