Oberta la convocatòria -Cupons a l’Ecoinnovació- 2017

Permet accedir a un descompte econòmic directe per innovacions que tenen en compte l’eficiència en l’ús dels recursos o la reducció de l’impacte ambiental

Les empreses amb seu a Catalunya i amb una plantilla entre 5 i 100 treballadors/es poden sol·licitar l’ajut “Cupons a l’Ecoinnovació” que permet accedir a tres tipus de serveis:

  • Anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals
  • Ecodisseny de productes i serveis
  • Foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular

El cost màxim del servei que pot ser subvencionable és de 10.000 euros.  L’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei i fins un màxim d’ajut de 4.000 euros. I es pot demanar 1 cupó per empresa com a màxim.

Amb aquest procediment, l’empresa rep un cupó que podrà bescanviar obtenint un descompte directe en la factura del servei. Per poder fer-ho, el servei ha de ser contractat amb un proveïdor acreditat per ACCIÓ (categoria d’Economia verda) o Agents tecnològics amb el segell TECNIO.

Aquests ajuts formen part del Programa de Cupons a la Innovació que promou ACCIÓ, l’Agència per a la competitivitat de l’empresa.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 16 de novembre de 2017, o fins a exhaurir el pressupost disponible.

Més informació i accés a la documentació de sol·licitud AQUI

Bases reguladores de les subvencions 2017 de l’Agència Catalana de Residus

Han estat publicades les bases reguladores de les subvencions 2017 de l’Agència Catalana de Residus, per a projectes de:

  1. Foment de l’economia circular

Convocatòria oberta a empreses privades i agrupacions d’empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

L’import de l’ajut  serà d’un màxim del 75% de les despeses per a pimes o del 50% en cas de no ser una pime, amb un màxim de 30.000€ per projecte.

  1. Prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Convocatòria obert a ens locals i universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, o agrupacions d’aquestes, que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus municipals.

L’import de la subvenció serà d’un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del pressupost acceptat del projecte presentat per a l’obtenció de la subvenció i tindrà caràcter dinerari, fins a un import màxim de 50.00€

  1. Foment de la recollida selectiva de la FORM. Inclou la possibilitat de realitzar projectes singulars d’interès general que fomentin l’economia circular en l’àmbit municipal.

Convocatòria oberta a ens locals i a empreses, entitats privades o públiques de Catalunya, diferents dels ens locals, que generin més de 20t/any de residus orgànics assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (grans productors)

L’import de subvenció és variable segons el tipus de projecte (majoritàriament 75% del cost).

Més informació a: Link Agència de Residus de Catalunya